รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2484)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Tamasak03.JPG เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
2 Pahol.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2476
3 Emblem of Ministry of Education.png พระสารสาสน์ประพันธ์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4 Sind Kamolnavin.gif พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2485 – ปัจจุบัน)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Jompolpor.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2 Prayoon Pamornmontri.gif พลโท ประยูร ภมรมนตรี 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3 Tawee Boonyaket thai p.m.no.5.jpg นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
4 Emblem of Ministry of Education.png พระตีรณสารวิศวกรรม พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
5 ดร.เดือน บุนนาค พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
6 Srapaivanis.gif นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491
7 M.R.Seni pramoj.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2491
8 Mungkorn Promyothi.jpg พลเอก มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
9 Emblem of Ministry of Education.png พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
10 Img0710000043.gif นายเลียง ไชยกาล พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494
11 Munee maha.jpg พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
12 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล1.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2512
13 Sukit n.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2515
14 อภัย จันทวิมล.jpg นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
15 Emblem of Ministry of Education.png นายเกรียง กีรติกร พ.ศ. 2517
16 Emblem of Ministry of Education.png นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2522
17 Nipon Sasithorn.jpg ดร.นิพนธ์ ศศิธร พ.ศ. 2518
18 Emblem of Ministry of Education.png นายประชุม รัตนเพียร พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
19 Emblem of Ministry of Education.png พลตรี ศิริ สิริโยธิน พ.ศ. 2519
20 Emblem of Ministry of Education.png นายภิญโญ สาธร พ.ศ. 2519
21 Boonsom Martin.jpg นายแพทย์บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
22 Sippanondha-72.jpg ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
23 Visionpict3.gif ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2526
24 Suan L.jpg นายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2529
25 Marud.jpg นายมารุต บุนนาค พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531
26 Emblem of Ministry of Education.png พลเอก มานะ รัตนโกเศศ พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
27 Emblem of Ministry of Education.png พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
Emblem of Ministry of Education.png นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
28 Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
29 สัมพันธ์ ทองสมัคร.jpg นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
30 Sukawit.jpg นายสุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540
31 Leader.jpg นายชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2540
32 Chumpol Silpaacha.JPG นายชุมพล ศิลปอาชา พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
33 Panja.jpg นายปัญจะ เกสรทอง พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542
34 Somsak prisana.jpg นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
35 Kasem-Watanachai.jpg ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544
36 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร.jpg พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
37 นายสุวิทย์ คุณกิตติ.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
38 Pongpol.jpg นายปองพล อดิเรกสาร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
39 Adisai.jpg ดร.อดิศัย โพธารามิก 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
40 จาตุรนต์ ฉายแสง.jpg นายจาตุรนต์ ฉายแสง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
41 Vichit1.jpg ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
42 Somchaiwong.jpg นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
43 Srimuang.jpg นายศรีเมือง เจริญศิริ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
44 Jurin L.jpg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553
45 Chinnawon.jpg นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน
Advertisements

เกี่ยวกับ spatrang

โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพม.13 จังหวัดตรัง
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s